1
από Fricke H., Moeller F., Ptassek R., Schuchardt Waldemar, Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
2
από Fricke H., Lamberts Kurt, Schuchardt Waldemar
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
3
από Fricke H., Lamberts Kurt, Schuchardt Waldemar, Hasel Wilhelm
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο