1
από Sedlacek G., Muller Christian
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Dowling P.J., Finzi L., Janss J., Pousset A.G., Sedlacek G., Stark J.W., Hobbs R.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο