1
από Turkington A.V., Smith B.J., Whalley W.B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Smith B.J., Warke P.A., Moses C.A., Mottershead D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Smith B.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο