1
από Smith R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από Οικονόμου Σ., De Bonte M., Celis J.P., Smith R.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Smith R.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
από Smith R., Gibbs M.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
5
από Prabhakara F.S., Smith R., Stratford Ray P.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
6
από Vonderohe A.P., Travis L., Smith R.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διεθνείς οργανισμοί
7
από Smith R., Τόλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Smith R....

Συνέδριο
9
από Smith R.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
από Mullin Ray, Smith R.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από SAPIRO STE., Smith R.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
12
από Smith R., James G.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
13
από Smith R. C., Honkala T. L., Andres C. K.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
14
από Smith R. A. B., Grigson T. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1946

Βιβλίο