1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Standardization and related activities a means of Balkan countries' collaboration Proceedings...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Standardization and related activities a means of Balkan countries collaboration Proceedings...

Συνέδριο