1
από Stockl M., WINTERLING K.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
2
από Stockl M., WINTERLING K.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
3
από Moeller F., Stockl M.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο