1
από Stuessi Fritz, Dubas P.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
2
από Stuessi Fritz, Jauslin Helmut
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
3
από Stuessi Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο