1
Πολιτικός Μηχανικός
...Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1913-1915...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
...Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1913-1915 1894...

Μηχανικός
3
Αρχιτέκτονας
...Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1913-1915 1926...

Μηχανικός