1
από Gere J.M., Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από WEAVER WIL, Timoshenko S., Young D.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από Timoshenko S., WOINOWSKY-KRIEGER S.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
4
από Timoshenko S., Young D., WEAVER WIL
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
5
από Timoshenko S., Goodier J. N.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
6
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
7
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
8
από Timoshenko S., Young D.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
9
από Timoshenko S., Young D.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
10
από Timoshenko S., Young D.
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
11
από Timoshenko S., Gere J.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
12
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
13
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο
14
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο
15
από Timoshenko S., Young D.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
16
από Timoshenko S., Young D.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
17
από Timoshenko S., MacCullough Gl.
Στοιχεία έκδοσης: 1949

Βιβλίο
18
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο
19
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο
20
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Βιβλίο