1
Αρχιτέκτονες: Troump Eugene, Μπαλάνος Αριστείδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Poitrineau V.E., Troump Eugene, Piat
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος και Σταδίου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Troump Eugene
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Κριεζώτου

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Poitrineau V.E., Troump Eugene, Piat

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Troump Eugene

Κτίριο