1
από Capehart Barney L., Turner Wayne C., Kennedy William J.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Capehart Barney L., Turner Wayne C., Kennedy William J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
από Turner Wayne C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
από Turner Wayne C.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο