1
από Kovacs W., Yokel Y.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...United States - National Bureau of Standards...

Βιβλίο
2
από Nimmo N.H., Phillips C.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...United States - National Bureau of Standards...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...United States - National Bureau of Standards...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...United States - National Bureau of Standards...

Βιβλίο
5
από KRAMER SAM., Kapsch R.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...United States - National Bureau of Standards...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...United States - National Bureau of Standards...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...United States - National Bureau of Standards...

Βιβλίο