2
από Νικολαϊδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Univ. de Paris-Sorbonne...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
3
από Γιαννακοπούλου Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Univ. de Paris I...

Βιβλίο
4
από Σκλαβούνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Univ. de Paris X-Nanterre...

Βιβλίο
5
από Ζούλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Univ. de Paris...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Αγραφιώτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Univ. de Paris IX-Dauphine...

Διατριβή
7
από Κορπάκης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Univ. de Paris X-Nanterre...

Βιβλίο
8
από Σολωμού-Τεριακή Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Univ. de Paris VII Inst.d'Urbanisme Memo.de Maitrise...

Βιβλίο
9
από Loyer Fr.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Univ. de Paris...

Βιβλίο
10
...Univ. de Paris VIII-vincennes...

Διδακτορική Διατριβή