1
από Κοντογιάννης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Univ. of Manchester Dept. of Mechanical Engineering Inst. of Science & Technology...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Φώσκολος Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Univ. of Manchester - Inst. of Science & Technology - Dept. of Civil & Structural Engineering...

Διπλωματική Εργασία
3
από Δρασσάς Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Univ. of Manchester - Inst. of Science & Technology - Dept. of Civil & Structural Engineering...

Διπλωματική Εργασία
4
από Αποστολόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Univ. of Manchester Dept. of Mechanical Engineering Inst. of Science & Technology...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
5
από Wood Christopher, Lee Norman.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Univ. of Manchester...

Συνέδριο
6
από Wood Christopher, Lee Norman
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Univ. of Manchester...

Σεμινάριο
7
από Walsh Fiona, Lee Norman, Wood Christopher
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
8
από Jones C., Lee Norman, Wood Christopher
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
9
από McLaughlin S. W., Wood Christopher
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
10
από Lee Norman, Colley Roymond
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
11
από Adams D., May Hel.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
12
από Hocking S., Pryce Suk.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
13
από Wood Christopher
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
14
από Lee Norman.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
15
από Groome D.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
16
από Williams Gwy., Banister C.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
17
από Banister C.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
18
από Williams Gwy.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
19
από Williams Gwy.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Univ. of Manchester...

Βιβλίο
20
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Univ. of Manchester...

Διπλωματική Εργασία