1
από Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
2
από Fricke H., Frohne H., Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
3
από Bederke H.-J., Ptassek R., Rothenbach G., Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
4
από Vaske P., Riggert Johann Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
5
από Fricke H., Moeller F., Ptassek R., Schuchardt Waldemar, Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Vaske P....

Βιβλίο