1
από Stoeckl M., Winterling K. H.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
2
από Stockl M., Winterling K. H.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
3
από Stockl M., Winterling K. H.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
4
από Stoeckl M., Winterling K. H.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
5
από Stoeckl M., Winterling K. H., Moeller F., Fricke H.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο