1
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...World Federation of Engineering Organizations...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...World Federation of Engineering Organizations...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...World Federation of Engineering Organizations - Energy Committee...

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...World Federation of Engineering Organizations...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...World Federation of Engineering Organizations...

Συμπόσιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...World Federation of Engineering Organizations...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...World Federation of Engineering Organizations...

Βιβλίο
8
...World Federation of Engineering Organizations...

Φυλλάδιο