241
από Μασαβέτας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
242
από Βέρρος Γ.Δ., Μαλαματάρης Ν.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
243
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
244
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
247
από Μπατής Γ., Θάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
248
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
249
από Γερογιώργης Δ., Ydstie B., Seetharaman S.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
250
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
251
από Αυγερινός Ε., Κούκιος Ε., Parajo J., Girio F.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
252
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
253
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
254
από Καπανταιδάκης Γ., Koops G.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
256
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
258
από Οικονόμου Ι., Περιστεράς Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
259
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
260
από Γκότσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου