322
από Πετρολέκας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
323
από Κωνσταντινίδου Μ., Ρήγας Φ., Centola P., Reggio G.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
324
από Ρήγας Φ., Ζαχαρόπουλος Αγγελος, Μαυρίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
325
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
327
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
328
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
329
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
330
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
331
από Ζαρκανίτης Σ., Χαλουλάκου Α., Σπυρέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
332
από Βυζιώτη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
333
από Αβραμίδης Κ., Αδαμόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
334
από Σχιζοδήμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
335
από Κοκκώνης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
336
από Χρηστίδου Στέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
337
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
338
από Κεχαγιά Περσεφόνη, Τζεκάκη Ρόζα - Λουκία
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών...

Διπλωματική Εργασία
339
από Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
340
από Φούρας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία