341
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Βιβλίο
342
από Μωυσίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
343
από Αγγελίδης Ι., Γκρέκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
344
από Φιώρου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
345
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών...

Διπλωματική Εργασία
346
από Κουτσουδάκης Β., Σιαμάτρας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
347
από Μπαγκαβού Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
348
από Ωνάσης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
349
από Στεφανόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών...

Βιβλίο
350
από Καραγιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
351
από Κυπαρισσίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών...

Βιβλίο
352
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
353
από Βινιέρης Απόστολος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
354
από Νανέλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
355
από Φιλίππου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
356
από Ραμποτάς Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
357
από Κυριακίδης Νικόλας
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
358
359
από Κατάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
360
από Κετικίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία