341
από Μωυσίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
342
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Βιβλίο
343
από Φιώρου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
344
από Ωνάσης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
345
από Μπαγκαβού Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
346
από Αγγελίδης Ι., Γκρέκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
347
από Κουτσουδάκης Β., Σιαμάτρας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
348
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών...

Διπλωματική Εργασία
349
από Στεφανόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών...

Βιβλίο
350
από Κυπαρισσίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών...

Βιβλίο
351
από Καραγιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
352
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
353
από Κυριακίδης Νικόλας
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
354
από Νανέλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
355
από Φιλίππου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
356
από Ραμποτάς Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
357
από Βινιέρης Απόστολος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
358
από Κατάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
359
360
από Κετικίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία