361
από ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΤΥ., Φίλης Κωνσταντίνος.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Εργ. Ανόργανης Χημείας...

Διπλωματική Εργασία
362
από Γούτα Π., Μπιμπίλα Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
363
από Λίταινας Χ., Οκαλίδης Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
364
από ΤΖΑΛΛΑΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
365
από Μποντόζογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
366
από Βουλγαράκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
367
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία