21
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1892...

Μηχανικός
22
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
23
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα...

Μηχανικός
24
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
25
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1910...

Μηχανικός
26
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1893...

Μηχανικός
27
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1892...

Μηχανικός
28
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1916...
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
29
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1900...

Μηχανικός
30
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός
31
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός
32
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Ελλάδα Εύβοια Χαλκίδα...

Μηχανικός
33
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
34
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία Τροχιοδρόμων Αθήνα 1908-1909 Μηχανικός...

Μηχανικός
35
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα 1928-1933 Πρύτανης...

Μηχανικός
36
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Τμ. Μηχανουργικού Εργοστασίου Καθηγητής 1919-1921...

Μηχανικός
37
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1895...

Μηχανικός
38
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1919...

Μηχανικός
39
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Οικοδομικής Επιμελητής...

Μηχανικός
40
Αρχιτέκτονας
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Για τη σύγχρονη Αθήνα: μελέτες και αγώνες Κώστα Η. Μπίρη...

Μηχανικός