161
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
163
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
164
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
165
από Βλυσίδης Α., Λουκάκης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
166
από Βλυσίδης Α., Ζορπάς Α., Χίου Γ., Αράπογλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
168
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
169
από Ανατολάκη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
170
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
171
από Σακιζλής Β., Perkins J., Πιστικόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
172
από Μαυρωτάς Γ., Διακουλάκη Δανάη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
173
από Ψυλλάκη Π., Πανταζόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
174
από Ζαφειράτος Σ., Κέννου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
175
από Μακροδημήτρης Κ., Παπαδόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
177
από Υφαντής Δ., Υφαντής Α., Τζάλας Β., Schmeisser D.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
178
179
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
180
από Σύγκελλου Λ., Λαδάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου