Αναζητήστε περισσότερα κανάλια:

Θέμα: Νομοθεσία

Ανελκυστήρες νέες τεχνολογίες & νομοθεσία
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του Ν. 4269/14 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4447/16
Ανθρωπογενείς και φυσικές αιτίες της διάβρωσης των ακτών - Διαχειριστικό θεσμικό πλαίσιο
Αρχές ασφαλείας υαλοπινάκων δομική πυροπροστασία
Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων"
Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα (Αθήνα : 2016)
Νομοθεσία και πρότυπα - Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της ορθής νομοθέτησης
Κανονισμός 765/2008 (εναρμονισμένα πρότυπα)
The notification procedure laid down by the single market transparency directive (SMTD) (EU) 2015/1535 Οδηγία 2015/1535/ΕΕ (98/34/ΕΕ) για την υποχρέωση πληροφόρησης κατά τη θέσπιση τεχνικών κανόνων
Ευρωπαϊκή τυποποίηση και νομοθεσία τάσεις, απαιτήσεις και εξελίξεις
Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και παραβάσεις μη κοινοποίησης εθνικών τεχνικών κανόνων
Ευρωπαϊκή τυποποίηση και πώς (δεν) εφαρμόζεται στις ΔηΣυ τεχνικών έργων
Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς - εμπιερίες από την εφαρμογή
Κτηνοτροφικές μονάδες, κατασκευή - αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας (2016 : Κατερίνη)
Ν.3982/2011: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις
Επιστημονική υποστήριξη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΕ για ζητήματα και σχέδια νόμου που αφορούν στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και το χωροταξικό της Περιφέρειας
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (2014 : Θεσσαλονίκη)
Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νομοθεσία - Υποχρεώσεις - Αδειοδότηση (2013 : Αγρίνιο)
Εννοια Haccp Βασικές αρχές - Υποχρεώσεις - Τεκμηρίωση - Διαγράμματα ροής

Θέμα: Κτίρια

Ενεργειακές επιθεωρήσεις σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΤΟΤΕΕ 20701-1. Πρακτικά παραδείγματα [2018 : Λάρισα]
Αναθεώρηση Κε.Ν.Α.Κ. 2017 αλλαγές, μεταβατικές διατάξεις, λογισμικό Buildingcert
Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ - ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 rev D βασικές αλλαγές
Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ - ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 rev D δεδομένα επιθεωρούμενου κτηρίου
Θεσμικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας
Μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα σε υποδομές κοινωνικών παροχών
Εθνικός οδικός χάρτης προσόντων κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας - Η Εθνική Δράση BUILD UP Skills UPSWING
International Property Measurement Standards (IPMS) Διεθνή Πρότυπα Μέτρησης Ακινήτων - Εισαγωγή στην ελληνική αγορά ακινήτων
Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας διήμερο ενέργειας (2017 : Αθήνα)
Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)
Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ 20701-1 αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
Η αναθεώρηση του Κ.ΕΝ.Α.Κ.: θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου οι αλλαγές στην αναθεωρημένη τεχνική οδηγία 20701-2/2010
Αναθεώρηση Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4: οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού
Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
Ενεργειακός έλεγχος
Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ενέργεια
Σύγχρονες τεχνολογίες υαλοπινάκων για διαχείριση ενέργειας και ηχομείωση στο κέλυφος του κτιρίου
Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ενέργεια

Συγγραφέας: ΤΕΕ

Οι Μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας (2017: Μαρούσι)
Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων Τεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση (2018 : Αθήνα)
Οι τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας και η συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2018 : Αθήνα)
Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και η εφαρμογή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου (2018 : Αθήνα)
Γεγονότα τεχνολογίας κατά τις περιπλανήσεις του Οδυσσέως (7 Ιουν., 2017 : Αθήνα)
Ελληνική γλώσσα και ορολογία (11ο : 2017 : Αθήνα) αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά Hellenic Language and Terminology (11th : 2017 : Athens)
Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του Ν. 4409/2016 (2007: Αθήνα)
Αναποτελεσματικός ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, όπως ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση - Ο Γ. Στασινός κατήγγειλε τον αποκλεισμό των ελεύθερων επαγγελματιών από τις ρυθμίσεις του νέου νόμου (05/05/2017)
Στο Ρέθυμνο οι εργασίες της Ενωσης Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλαδας, στις 12-14 Μαµιου 2017 φιλοξενεί στο Ρέθυμνο τις εργασίες της Engineering Association of Mediterranean Countries (EAMC) - Ενωση των Μηχανικών των Χωρών
Δασικοί χάρτες προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισής τους (2017 : Αθήνα)
Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων (2017 : Αθήνα)
Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην υποσαχάρια Αφρική - Οι μηχανικοί επιχειρούν (2016: Αθήνα)
Υαλοπίνακες: σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές (2016 : Αθήνα)
Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα (Αθήνα : 2016)
Δέσμευση ολοκλήρωσης του κτηματολογίου έως το 2020 ΥΠΕΚΑ και ΕΚΧΑ ΑΕ ενημέρωσαν την Βουλή
Δέσμη μέτρων για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Κεφαλλονιάς πρόταση της ΓΕΣΕΒΕΕ
Διευρύνεται το αγωνιστικό μέτωπο, στενεύει ο κλοιός για τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ ανοιχτή απειλή κατασχέσεων σε βάρος χιλιάδων επιστημόνων
Δικαστικές αποφάσεις για τα τέλη ακινήτων αντισυνταγματικό το ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ. Εξελίξεις και για το ΕΤΑΚ
Ολοι την Τετάρτη 19/03/2014 κινητοποίηση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης εναντίον της κατεδάφισης των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και της διάλυσης του δημόσιου τομέα
Παράνομη η κατάσχεση, χωρίς ενημέρωση απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας

Συγγραφέας: TRB

Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο

Παλιά αρχοντικά και αξιόλογα κτίρια της Λάρισας τέλους 19ου και α' μισού του 20ου αιώνα
Οδηγός ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων
Energy efficiency in existing buildings
Η κατοικία στον ελληνικό χώρο από την προϊστορική ως την σύγχρονη εποχή
Αρχιτεκτονική τοπίου, σχεδιασμός αστικών χώρων ή Αρχιτεκτονική αστικού τοπίου κριτική και θεωρία, σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού τοπίου
COOK 8 Ο νέος τόπος εστίασης 100 δωμάτια
Μιχάλης Νικολινάκος η ζωγραφική, η εικονογράφηση και οι παράλληλες διαδρομές (2018 : Αγ. Ι. Ρέντη) Εκθεση
Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Συσκευασίας
Η Συνέχεια Ποιήματα
Ελεύθερα θέματα για το Περιβάλλον
Η φλέβα της γης τα μεταλλεία της Ελλάδας, 19ος-20ός αιώνας
Ανθρώπινες Ροές στην Ελλάδα και την Ευρώπη σήμερα Πτυχές του Φαινομένου και Τρόποι Αντιμετώπισης
Περί Λιμένων Μαρίνες - Αγκυροβόλια - Τουριστικά - Αλιευτικά καταφύγια Χερσαία ζώνη - Θαλάσσια ζώνη - Αδειοδότηση - Αυθαίρετα - Πρόστιμα - Ασφάλεια λιμένων
Τα θολογυριστά πετρογέφυρα της επαρχίας Κόνιτσας [όσα υπάρχουν και αυτά που μνημονεύονται]
Η οδοντιατρική τεχνολογία στην Ελλάδα μιά προσωπική αναδρομή
Εργονομικές προσεγγίσεις στη διοίκηση και διαχείριση της ασφάλειας
Το Αϊβαλί και η Μικρασιατική Αιολίδα
ICAP 2017 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας
Πίνακες για Μελέτες Εργων Πολιτικού Μηχανικού Με οδηγίες υπολογισμού και παραδείγματα σύμφωνα με τους νεότερους κανονισμούς
Οι γειτονιές μας Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσα από τέσσερις διαλόγους

Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού

Στοιχεία βλαβών σε κατασκευές από τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα Damage data derived after the September 7, 1999 Athens earthquake
Συσχετίσεις χρονοσειρών μακροσκοπικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση Correlating macroscopic road safety parameters in the European Union
Δυνατότητες εφαρμογής μεθόδου Regime σε πολυκριτηριακή αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων Potential application of regime method in multi-criteria evaluation of transport projects
Ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη των ΑΠΕ The contribution of spatial planning to the development of renewable energy resources
Δίκτυα αναρρόφησης: μια νέα τεχνολογία αποχέτευσης λυμάτων με οικονομοτεχνικά, περιβαλλοντικά και κατασκευαστικά πλεονεκτήματα Vacuum sewer systems: a new sewer technology with techno-economic, environmental and construction advantages
Χαρακτηριστικά λειτουργίας του αβαθούς γεωθερμικού συστήματος του Νέου Δημαρχείου Πυλαίας Ground source heat-pump system of Pylaia's New City Hall operation results
Επίδραση πλαστικών λεπτοκόκκων στην αστράγγιστη διατμητική αντοχή και αντίσταση ρευστοποίησης άμμων Effect of plastic fines on the undrained shear strength and liquefaction resistance of sands
Στοιχεία βλαβών σε κατασκευές από τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα
Συσχετίσεις χρονοσειρών μακροσκοπικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Δυνατότητες εφαρμογής μεθόδου Regime σε πολυκριτηριακή αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων
Ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη των ΑΠΕ
Δίκτυα αναρρόφησης: μια νέα τεχνολογία αποχέτευσης λυμάτων με οικονομοτεχνικά, περιβαλλοντικά και κατασκευαστικά πλεονεκτήματα
Χαρακτηριστικά λειτουργίας του αβαθούς γεωθερμικού συστήματος του Νέου Δημαρχείου Πυλαίας
Σύσταση χαρτοφυλακίου ακινήτων με χρήση πολυκριτήριων μεθόδων, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και ακέραιου προγραμματισμού
Επίδραση πλαστικών λεπτοκόκκων στην αστράγγιστη διατμητική αντοχή και αντίσταση ρευστοποίησης άμμων
Σύσταση χαρτοφυλακίου ακινήτων με χρήση πολυκριτήριων μεθόδων, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και ακέραιου προγραμματισμού Real estate portfolio construction using multicriteria analysis methods, GIS and integer programming
Πρώτη προσέγγιση στη συμμετοχή των μαθημάτων ανθρωπογνωστικών επιστημών στα προγράμματα μεταπτυχιακών αρχιτεκτονικών σπουδών στην Ελλάδα
Σχεδίαση αυτόνομου υποβρύχιου καταγραφικού οχήματος οδηγούμενου με μεταβολή πλευστότητας
Μελέτη κατανομής δυναμικού και ηλεκτρικου πεδίου σε καθοδικά αλεξικέραυνα
Ο "πληθυσμός αιχμής" στην εκτίμηση της χωρητικότητας των οικισμών