Θέμα: Αντισεισμική Μηχανική

Civil Engineering in Ancient Greece
Από τους αρχαίους ναούς στην σύγχρονη αντι-σεισμική προστασία μέσω Λικνισμού της Θεμελίωσης
Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014 (Αργοστόλι: 2014) περιλήψεις εισηγήσεων
Effects of material variability on the seismic performance of steel buildings Επιρροή της μεταβολής των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού στην σεισμική συμπεριφορά κτηρίων από χάλυβα
Σύνοψη συμπερασμάτων- αποτίμηση της υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ
Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των κατασκευών (2011 : Αγρίνιο) Ενημερωτική εσπερίδα
Ανθεκτικότητα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα - Αίτια φθοράς & πρόβλεψη
Αποτίμηση των συνεπειών της διάβρωσης του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος
Ενόργανες μετρήσεις αποτιμήσεις ανθεκτικότητας κατασκευών και επισκευές
Qualitative comparison of static pushover versus incremental dynamic analysis capacity curves Ποιοτική σύγκριση καμπυλών αντίστασης μη-γραμμικής στατικής και μη-γραμμικής δυναμικής ανάλυσης
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής
Ασύμμετρη ελαστο-πλαστική ολίσθηση σώματος σε "εγγύς-του-ρήγματος" παλμούς Effect of pre-yielding elasticity on sliding triggered by "near-fault" wavelets
Εφαρμογή σπονδυλωτής προσομοίωσης με καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισμού της Alaska το 1964 Application of the multi-block model with constitutive equations to predict the 4th Avenue landslide as a result of the Alaska 1964 earthquake
Τοίχοι ωπλισμένης γης:δυναμική ανάλυση πειράματος φυγοκεντριστή Reinforced soil retaining walls:numerical analysis of a centrifuge test
Εμπειρικές σχέσεις για την ανάπτυξη υδατικών υπερπιέσεων σε αμμοχάλικα λόγω σεισμού Empirical relations for earthquake pore pressure build-up in gravel
Κτήριο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Πατρέων
Δημαρχείο Πύργου
Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου
Δημαρχείο Αργοστολίου
Κανονισμός επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα 3ο σχέδιο κατά τον ΟΑΣΠ