Θέμα: Βιομηχανία

Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά συνεδρίου
Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στη βιομηχανία (2011 : Θεσσαλονίκη)
Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στη βιομηχανία
Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία
Αποτύπωση της κατάστασης της Βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανάπτυξη και προοπτική της Βιομηχανίας στην ΠΔΕ
Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων
Προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου (2010 : Θήβα)
Εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση ηλεκτρικών κινητηρίων συστημάτων μέσω ελεγχόμενων ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος Εφαρμογές στη βιομηχανία και στα μέσα μεταφοράς
Εισήγηση του κου Νίκου Γράτσια στην ημερίδα ΤΕΕ με θέμα "Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών"
Η σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την απασχόληση
Προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου (2010 : Θήβα)
Εκπαίδευση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ο ρόλος των Πολυτεχνείων, των μηχανικών και της βιομηχανίας (2010 : Αθήνα) High-school students are educated in cultural heritage protection. Contribution of universities, scientific community, engineers and industry (2010 : Athens)
Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ στο συνέδριο ΤΕΕ με θέμα "Ενέργεια: Σημερινή εικόνα-Σχεδιασμός-Προοπτικές"
Περιβαλλοντικά προγράμματα για τη βιομηχανία και την πόλη εμπειρίες και εφαρμογές από την Κίνα
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομία
Ελληνική βιομηχανία φωτοβολταϊκών
Η βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου (2008 : Ρόδος)
Εσωτερικές εγκαταστάσεις αερίου για βιομηχανική χρήση
Το χρονικό της βιομηχανικής ανάπτυξης στη Δωδεκάνησο μετά την ενσωμάτωση
Προβιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Κω Προτάσεις για την προστασία και την ανάδειξή τους