Θέμα: Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας και η συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2018 : Αθήνα)
Ενεργειακό αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας Τεχνική έκθεση - Συμπεράσματα (Αρθρα 2.4 και 7 της Προγραμματικής Σύμβασης)
ΤΟΤΕΕ υαλοπινάκων ασφαλείας
Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ"
Ημιυπαίθριος βίος δίπλα στο νερό πρότυπο βιοκλιματικό δωμάτιο με λουτρό, σε ξενοδοχείο θερινών διακοπών
Η αναθεώρηση του Κ.ΕΝ.Α.Κ.: θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου οι αλλαγές στην αναθεωρημένη τεχνική οδηγία 20701-2/2010
Αναθεώρηση Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4: οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού
Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
Ενεργειακός έλεγχος
Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ενέργεια
Εργα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού
Βασικά σημεία του σχεδίου νέας ΤΟΤΕΕ για το σχεδιασμό και τον έλεγχο εγκαταστάσεων οδοφωτισμού
Θεσμικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας
Μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα σε υποδομές κοινωνικών παροχών
Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας διήμερο ενέργειας (2017 : Αθήνα)
Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)
Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ 20701-1 αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
Χρηματοδοτικά εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας
Το ευρωπαϊκό έργο Data4Action (D4A)
Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους