Θέμα: Θεσμικό Πλαίσιο

Οι τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας και η συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2018 : Αθήνα)
Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και η εφαρμογή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου (2018 : Αθήνα)
Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως 50.000 Ευρώ για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα
Θεσμικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας
Δασικοί χάρτες δεδομένα - προβλήματα - απόψεις
Διάβρωση ακτών: αίτια - αντιμετώπιση - θεσμικό πλαίσιο
Διάβρωση ακτών: αίτια - αντιμετώπιση - θεσμικό πλαίσιο (2017 : Αθήνα)
Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές
Ζητήματα εφαρμογής Πολεοδομικού Δικαίου στο πλαίσιο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
Οδικός χάρτης για την χωροθέτηση και θεσμική έγκριση μιας επένδυσης
Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης Το ανοικτό ζήτημα του στρατηγικού μητροπολιτικού σχεδιασμού
Αποτίμηση του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης των χρήσεων γης στην Περιφέρεια Διαπιστώσεις - ερωτήματα
Διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Υφιστάμενη κατάσταση, ευκαιρίες και μελλοντικές προκλήσεις στη βάση του νέου ΕΣΔΑ
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου στην υλοποίηση των τεχνικών έργων
Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Χωρικό Σχεδιασμό Χωρικός Σχεδιασμός και πολιτική ανάπτυξης
Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τη διαπίστευση, την εποπτεία της αγοράς και το κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων Ο κανονισμός 765/2008/ΕΚ και η Απόφαση 768/2008/ΕΚ
Κανονιστικές διατάξεις, επιστημονική γνώση και διαπιστευμένη δοκιμή: ένα τρίπτυχο στην υπηρεσία του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων. Δυνατότητες και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιδιωτικών εργαστηρίων
Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (2015 : Θεσσαλονίκη)
Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα - Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου
Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός και προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας - Αρμοδιότητες και εμπλεκόμενοι φορείς