Θέμα: Θεσσαλονίκη

Στέγη αστέγων κέντρο φιλοξενίας και εκπαίδευσης στη δυτική Θεσσαλονίκη
Η Ιντα της οδού Φλέμινγκ, επανάχρηση κτιριακού συγκροτήματος Ιταλικού Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη
Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων υποδομών
Αγνωστες Οδύσσειες Αφηγήσεις ανθρώπινων ροών
Υπόμνημα περί της παρούσας κατάστασης στη Θεσσαλονίκη
Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης Το ανοικτό ζήτημα του στρατηγικού μητροπολιτικού σχεδιασμού
Αναζητώντας ένα νέο ρόλο για τη Θεσσαλονίκη που θα στηρίζεται: στη βελτίωση των αστικών χαρακτηριστικών της πόλης, σε διεθνή αναγνωρισιμότητα και σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις
Δημόσιος χώρος ... αναζητείται και η δυναμική των αστικών αναπλάσεων
Η θέση των ΕΛΠΕ σήμερα και η συμβολή του ομίλου στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
Το Μετρό ως έργο βιώσιμης ανάπτυξης
Η Εγνατία Οδός ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα
Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης
Τοπία αστικής διάχυσης - Αστικοποίηση και πολεοδομικός σχεδιασμός Η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης
Προγραμματισμός - υλοποίηση αντιπλημμυρικών - περιβαλλοντικών μελετών και έργων για την προστασία της Μητρ. Ενότητας Θεσσαλονίκης
Επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις Real time operational control tool of combined sewer overflows at coastal cities (Real - t - SO)
Διερεύνηση τρόπων κατακράτησης ομβρίων σε αστικές περιοχές για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου ομβρίων
Αντιπλημμυρική προστασία μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης
Αξιολόγηση των προτάσεων για την κατασκευή του Τραμ στη Θεσσαλονίκη