Θέμα: Κατασκευές

Από το παρελθόν στο μέλλον, από την αρχαία ελληνική τεχνολογία στις έξυπνες πόλεις Ο ρόλος της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στην εξέλιξη της ανθρωπότητας (2018 : Αθήνα)
Speech at the conference in Athens
Civil Engineering in Ancient Greece
Το επάγγελμα που μορφοποίησε τον σύγχρονο κόσμο Η γέννηση της επιστήμης των κατασκευών, μικρή αναδρομή και επίκαιρες σκέψεις
Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (18ο : 2018 : Αθήνα)
Κριτήριο αστοχίας πλακοδοκών σε τέμνουσα Shear failure criterion for RC T-beams
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - Τύποι - Προδιαγραφές - Κατασκευή
Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη)
Discovering South Africa
Κτηνοτροφικές μονάδες, κατασκευή - αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας (2016 : Κατερίνη)
A degrading hysteretic beam element for steel structures Στοιχείο δοκού με υστερητικά απομειούμενα μοντέλα για μεταλλικές κατασκευές
Εμμένουν στο παρελθόν, ενώ μιλάνε για ένα διαφορετικό μέλλον
Η συμβολή του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ στην αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας για την βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων
Στόχοι και δράσεις του προγράμματος Δ.Α.ΣΤΑ. Ε.Μ.Π.
Παρουσία στην BAU 2011
Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών - Δράσεις και Προοπτική τους ημερίδα
Σε πρώτο πλάνο τα προβλήματα συρρίκνωσης των κατασκευών
Σε τραγική κατάσταση ο κλάδος
Οι προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο των κατασκευών
Εποπτεία αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών - δράσεις και η προοπτική τους (2011 : Αθήνα)