Θέμα: Μεταφορές

Αιτωλοακαρνανία : Τα Logistics στην Περιφέρεια - Το όραμα και η πράξη (2017 : Αγρίνιο)
Ο ρόλος της γεωπολιτικής θέσης της Αιτωλοακαρνανίας σε σχέση με την εφαρμογή του MASTER PLAN της ΕΕΛ στην Ελλάδα
Συνδυασμένες μεταφορές
Προοπτικές ανάπτυξης & συνέργειες των τοπικών επιχειρήσεων με τα Αθηναϊκά Logistics
Επενδύοντας στον τομέα Μεταφορών - Μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική για την υπέρβαση της ελληνικής κρίσης
Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά συνεδρίου
Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (2013 : Αθήνα)
Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
Sustainability mobility and privatisation Transportation infrastructure as a key instigator to the recovery and development of the greek economy
Επενδύσεις στις μεταφορές και οικονομική ανάπτυξη Προβλήματα και προσδοκίες
Η μεταβαλλόμενη χρηματοδοτική δομή στα έργα μεταφορικών υποδομών
Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στην Ελλάδα με την συμβολή των ευρωπαικών διαρθρωτικών ταμείων
Τι κάναμε, που είμαστε και που πάμε?
The role and the essence of concession projects
Μεταφορές και συντήρηση υποδομών - Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης
Τα εμπορευματικά κέντρα ως αναπτυξιακά έργα υποδομής των μεταφορών
Υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδομικού δικτύου
Λειτουργία και συντήρηση αεροδρομίων. Μοχλός πολλαπλής ανάπτυξης
Παραχώρηση περιφερειακών αεροδρομίων Η ελληνική προοπτική
Προτάσεις ιεράρχησης στην επιλογή μεταφορικής υποδομής στην περιφέρεια