Θέμα: Οδοποιία

Διερεύνηση της επικινδυνότητας στην Ε.Ο. Αγρινίου - Μεσολογγίου στο τμήμα από τον κόμβο Παναιτωλίου έως την περιοχή του ΚΕΤΕΚ - ΟΑΕΔ και προτάσεις για την άρση της.
Μελέτη στοιχειοθέτησης συγκεκριμένης πρότασης τροποποίησης της χάραξης 1ου τμήματος της εθνικής οδού Αγρινίου - Καρπενησίου
Μελέτη επικινδυνότητας και κυκλοφοριακής ικανότητας της ανισόπεδης διάβασης στη θέση "Χαλαζιά" Μεσολογγίου καθώς και της αναγκαιότητας κατασκευής ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στην ίδια θέση
Ο θεσμός των πανελληνίων συνεδρίων οδοποιίας του ΤΕΕ
Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Development of a strategic plan for the improvement of road safety in Greece, 2011-2020
Η χρήση της ωοειδούς καμπύλης στις σιδηροδρομικές χαράξεις
Εφαρμογή στην Ελλάδα του διαδραστικού συστήματος ασφαλούς σχεδιασμού των οδών (IHSDM) Application of the interactive highway safety design model (IHSDM) in Greece
Διερεύνηση παραγματικής καμπυλότητας τροχιάς οχημάτων σε σχέση με την καμπυλότητα σχεδιασμού υπεραστικών οδών δύο λωρίδων κυκλοφορίας Analysis of the real curvature of vehicle trajectory compared with the curvature of design for rural single carriageway roads (two lane highway)
Πρωτοβουλίες - δράσεις οδικής ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης (2012 : Αθήνα)
Η προστασία των οδοστρωμάτων ως σύγχρονη αντίληψη στην οδοποιία The modern perception of pavement preservation in highway engineering
Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας (3ο : 2012 : Αθήνα)
Προκατασκευασμένα στηθαία ασφαλείας αυτοκινητοδρόμων από οπλισμένο σκυρόδεμα Precast safety road barriers
Χρήση του λογισμικού Anadelta Tessera για το σχεδιασμό ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων
Τριδιάστατη μελέτη οδικών έργων με το λογισμικό ΟΔΟΣ 8
Road and Paving Materials; Vehicle-Pavement Systems
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας
Αναγκαίος ο συστηματικός έλεγχος για να αποτραπούν άλλες επικίνδυνες κατολισθήσεις
Ανοιξε η αυλαία της διερεύνησης για τη φονική κατολίσθηση στα Τέμπη
Developing countries 2009
Construction 2009