Θέμα: Οικονομική Ανάπτυξη

Η αναδυόμενη Αφρική: Δυναμικές αγορές, επιχειρηματικές ευκαιρίες
Το επενδυτικό πρόγραμμα της συμβατικής παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ στο νέο ενεργειακό περιβάλλον
Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου
Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (2013 : Αθήνα)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη διαχρονικά στη ΔΕΗ
Επιπτώσεις στην τοπική και περιφερειακή Οικονομία
ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και μακροοικονομικά αποτελέσματα
Αίτημα για συμμετοχή του κλάδου στον Αναπτυξιακό Νόμο
Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων ως το 5% υπόσχεται η κυβέρνηση πρόγραμμα σταθερότητας
Ξεπεράστηκαν οι "κόκκινες γραμμές"
Ο δογματισμός δεν συνάδει με την ανάπτυξη
Στρατηγική για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου
Συνάντηση εργασίας
Εισήγηση στην ημερίδα ΤΕΕ "Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες"
Εξορυκτική βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη
Η ανάπτυξη ως σύνθημα και ως πράξη (2010 : Αθήνα)
Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών (2010 : Αθήνα)
Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών (2010 : Αθήνα)
Εισήγηση του κου Νίκου Γράτσια στην ημερίδα ΤΕΕ με θέμα "Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών"
Εισήγηση του κου Αρη Χατζηδάκη στην ημερίδα ΤΕΕ με θέμα "Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών"