Θέμα: Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ενέργεια & χωρικός σχεδιασμός [2018:Λάρισα]
Κατευθύνσεις και προτάσεις για τον υπό διαμόρφωση Επενδυτικό - Αναπτυξιακό Νόμο
Περιφερειακή εξειδίκευση και επιχειρηματικότητα (18ο:2014:Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα)
Μεταφορές και συντήρηση υποδομών - Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης
Τα εμπορευματικά κέντρα ως αναπτυξιακά έργα υποδομής των μεταφορών
Υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδομικού δικτύου
Προτάσεις ιεράρχησης στην επιλογή μεταφορικής υποδομής στην περιφέρεια
Υποδομές - Χωρικός σχεδιασμός - Περιφερειακή ανάπτυξη
Περιφερειακά έργα παραχώρησης-μία νέα αγορά
Παρακολούθηση χωροταξικού σχεδίου περιφέρειας Κρήτης Α φάση
Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά γνωρίσματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΑΣ
Αποτύπωση της κατάστασης της Βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανάπτυξη και προοπτική της Βιομηχανίας στην ΠΔΕ
Αξιολόγηση της επάρκειας του κοινωνικού εξοπλισμού στη Ν. Τήνο Ν.Α. Κυκλάδων
Προσέγγιση των επιδράσεων των περιφερειακών πανεπιστημίων στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδας
Πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής Λαχανόκηπων: μεθοδολογία εκπόνησης εργασίας πεδίου
Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων ως το 5% υπόσχεται η κυβέρνηση πρόγραμμα σταθερότητας
Ευρυζωνικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη
Καθυστερούν τα έργα υποδομής
Εισήγηση στην ημερίδα ΤΕΕ "Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες"
Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής στην ημερίδα ΤΕΕ "Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες"