Θέμα: Προστασία Περιβάλλοντος

Μέτρα πρόληψης της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πετρέλαιο σε περιαστικές περιοχές
Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα από πλοία: στοιχεία αντιμετώπισης, έρευνας και η ιδιομορφία κηλίδων σε περιαστικές περιοχές
Προδιαγραφές και διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης αντιρρυπαντικών υλικών (Απορροφητικά υλικά, χημικά διασκορπιστικά)
Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων Τεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση (2018 : Αθήνα)
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο για την ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Υφιστάμενη κατάσταση, ευκαιρίες και μελλοντικές προκλήσεις στη βάση του νέου ΕΣΔΑ
Το επενδυτικό πρόγραμμα της συμβατικής παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ στο νέο ενεργειακό περιβάλλον
Ρύπανση από αιθαλομίχλη (2013 : Αθήνα) Το χρονικό άστοχων επιλογών: τα λάθη-οι επιπτώσεις-οι λύσεις
Οι επιπτώσεις ενός ενεργειακού προβλήματος στα δασικά υποσυστήματα
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη διαχρονικά στη ΔΕΗ
Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα "Ρύπανση από αιθαλομίχλη"
Forum ενέργειας (2ο : 2013 : Πάτρα) Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος σε περίοδος κρίσης
Γεωχημικές μετρήσεις και ανάλυση πετρελαιοειδών
Ο ρόλος της ανακύκλωσης στην ανάπτυξη
Οδικός χάρτης γιά την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή
Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων Εγγύηση στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας
Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση
Αποκατάσταση εδαφών Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας-Υποχρεώσεις της επιχείρησης, προβληματισμοί που προκύπτουν από τη Μ.Π.Ε. του έργου-Διεθνείς πρακτικές
Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά γνωρίσματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΑΣ