Θέμα: Συνέδρια

Ο θεσμός των πανελληνίων συνεδρίων οδοποιίας του ΤΕΕ
Παρουσίαση του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου της UIA - TOKYO 2011 DESIGN 2050
Επιστολή διαμαρτυρίας
Κραυγή αγωνίας για το παρόν και το μέλλον
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
Διεθνές συνέδριο (20-23 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)
Διεθνές συνέδριο οδοστρωμάτων (19-20 Απριλίου, 2007: Θεσσαλονίκη)
Διεθνές συνέδριο οδοστρωμάτων (20-22 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)
Διεθνή συνέδρια
Δρόμοι του μέλλοντος (8-9 Ιουνίου, 2007)
Δρόμοι του μέλλοντος (8-9 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)
Ελληνική γλώσσα και ορολογία (1-3 Νοεμβρίου, 2007: Αθήνα)
Συνέδριο μηχανικής (12-14 Ιουλίου, 2007: Πάτρα)
Συνέδριο του ΤΕΕ για το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (13-15 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)
Συνέδριο χημικής μηχανικής (31 Μαµιου - 2 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)
1ο Πανελλήνιο συνέδριο δομικών υλικών και στοιχείων - Εκθεση (21-23 Μαµιου, 2007: Αθήνα)
2ο Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση του νερού (2-3 Ιουλίου, 2007: Αθήνα)
2ο Πανελλήνιο συνέδριο (16-18 Μαµιου, 2007: Αθήνα)
2ο Πανελλήνιο συνέδριο βιοτεχνολογίας και τεχνολογίας τροφίμων (29-31 Μαρτίου, 2007: Αθήνα)