Θέμα: Χωροταξικός Σχεδιασμός

Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων Τεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση (2018 : Αθήνα)
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο για την ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Ενέργεια & χωρικός σχεδιασμός [2018:Λάρισα]
Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ προκλήσεις - αδυναμίες
Υδροηλεκτρικά φράγματα και χωρικός σχεδιασμός
Αρμοδιότητες χωρικού σχεδιασμού ΠΔΕ και η εμπειρία από το 2011 μέχρι σήμερα
Ρυμοτομικές άρσεις απαλλοτρίωσης εμπειρία από το 2011 μέχρι σήμερα σε αναζήτηση αναχωμάτων
Θεσμικές γραμμές Το άρθρο 23 του ν.3889/2010 όπως τροποιήθηκε με τον ν.4389/2016
Οδικός χάρτης για την χωροθέτηση και θεσμική έγκριση μιας επένδυσης
Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης Το ανοικτό ζήτημα του στρατηγικού μητροπολιτικού σχεδιασμού
Αποτίμηση του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης των χρήσεων γης στην Περιφέρεια Διαπιστώσεις - ερωτήματα
Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά συνεδρίου
Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Χωρικό Σχεδιασμό Χωρικός Σχεδιασμός και πολιτική ανάπτυξης
Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης
Επιστημονική υποστήριξη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΕ για ζητήματα και σχέδια νόμου που αφορούν στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και το χωροταξικό της Περιφέρειας
Παρακολούθηση χωροταξικού σχεδίου περιφέρειας Κρήτης Α φάση
Αρχοντικό Παπατέρπου ιστορική τεκμηρίωση πρόταση αποκατάστασης επανάχρησης και ανάδειξης
Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη Μεθοδολογικά ερωτήματα και εμπειρικοί προβληματισμοί
Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας [1ο:2012:Σκιάθος] Βιβλίο περιλήψεων
Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας [1ο:2012:Σκιάθος] Βιβλίο πρακτικών