Κατηγορία Υλικού: Έκθεση-Μελέτη

Θεσσαλονίκη 100+ Αρχιτεκτονική + πόλη Εκμοντερνισμοί + προσαρμογές Κατάλογος έκθεσης
Σηματοδότηση αθλητικών και πολιτιστικών δρώμενων Διεθνής διαγωνισμός <<Εφήμερες κατασκευές για την Αθήνα 2004>> Ephemeral structure for Athens 2004, category landmarks for athletics and cultural events International competition
Europan 7, Green density Ευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Europan 7, Green density European Architectural Competition
Δημιουργία του Μητροπολιτικού πάρκου Αθήνας στο Ελληνικό Διεθνής Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών Design of the Metropolitan park of Athens at Helliniko International Architectural idea competition
Ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στη Φιλοθέη Αττικής Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών Redevelopment of an urban park in Filothei International Architectural idea competition
Ανάπλαση της περιοχής της πλατείας θεάτρου, Αθήνα Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων Redevelopment of Theatrou square, Athens Architectural draft competition
Ανάπλαση της περιοχής της πλατείας θεάτρου, Αθήνα Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων Redevelopment of Theatrou square, Athens Architectural draft competition
Ανάπλαση του Ανατολικού παραλιακού μετώπου του Λιμένα Χερσονήσου Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Redevelopment of the eastern seafront of Hersonisos'Port National Architectural Idea competition
Επεμβάσεις στον ποταμό Εδεσσαίο. ''Celebration of cities 2'' Διεθνής διαγωνισμός Ιδεών UIA Interventions along the bank of Edessaios River. ''Celebration of cities 2'' International Idea competition of UIA
Αξιοποίηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Μακεδονομάχου Κόδρα Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Development of the former military camp Kodra National Architectural Idea Competition
Αξιοποίηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Μακεδονομάχου Κόδρα Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Development of the former military camp Kodra National Architectural Idea Competition
Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Χρηματιστηρίου στη Θεσσαλονίκη Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Redevelopment of the broader area of Chrimatistiriou square in Thessaloniki National Architectural Idea Competition
Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Χρηματιστηρίου στη Θεσσαλονίκη Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Redevelopment of the broader area of Chrimatistiriou square in Thessaloniki National Architectural Idea Competition
Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Χρηματιστηρίου στη Θεσσαλονίκη Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Redevelopment of the broader area of Chrimatistiriou square in Thessaloniki National Architectural Idea Competition
Europan 4, ανάπλαση περιοχής ΑΓΝΟ Europan 4 Ευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Europan 4, redevelopment of the industrial area of AGNO European Architectural Competition
Ανασχεδιασμός του μνημειακού άξονα της Αριστοτέλους Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Reformation of a central area in Menemeni, Thessaloniki International Architectural Competition
Ανάπλαση της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης Πανευρωπαϊκός κλειστός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Redevelopment of the urban void of Toumba International open competition
Ανάπλαση της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Redevelopment of the new coast of Thessaloniki Implementation
Ανάπλαση της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης Πανευρωπαϊκός κλειστός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Redevelopment of the new coast of Thessaloniki International open competition
Διαμόρφωση της πλατείας Μοναστηρακίου Υλοποίηση Redesign of Monastiraki square Implementation