Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη

Γεγονότα τεχνολογίας κατά τις περιπλανήσεις του Οδυσσέως (7 Ιουν., 2017 : Αθήνα)
Σύνθεση δυο προτάσεων ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή από το Hilton μέχρι το Στάδιο (2009 : Αθήνα)
Η αρχή της προφύλαξης ως εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας (2008 : Αθήνα)
Εκπαίδευση, τεχνολογία και βιομηχανικές επιδόσεις στην Ευρώπη, 1850-1939 (2007 : Αθήνα) Παρουσίαση βιβλίου
Διεύρυνση της συμπεριφοράς των συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας της Νέας Ορλεάνης κατά τον τυφώνα Κατρίνα την 29η Αυγούστου 2005 (2006 : Αθήνα)
Διάλεξη στα πλαίσια της εκδήλωσης: "Ελληνικές ημέρες έρευνας κ' τεχνολογίας - Ευρωπαϊκής συνεργασίας" (2006 : Αθήνα)
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κοινωνία της ανακύκλωσης (2006 : Αθήνα)
Διαλέξεις με αντικείμενο θέματα γεωτεχνικής μηχανικής (2006 : Αθήνα)
Πολεοδομική εξέλιξη της Λάρισας
Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και πολεοδομία στον 20ο αιώνα
Μεθοδολογία διαμόρφωσης βέλτιστων σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων / Αποτελέσματα εφαρμογής στην Περιφέρεια Αττικής (2004 : Αθήνα)
Αντισεισμική μηχανική: Από την θεωρία στην πράξη (2004 : Αθήνα)
Παραδοσιακά κονιάματα (2004: Αθήνα)
Παραδοσιακά κονιάματα (2004: Αθήνα)
Η μέθοδος των υδραυλικών ενεμάτων για την επισκευή και ενίσχυση παλαιών κατασκευών από λιθοδομή (2004 : Αθήνα)
Ο ρόλος των υλικών στην αντισεισμική προστασία μνημείων (2004 : Αθήνα)
Κονιάματα αποκατάστασης ιστορικών τοιχοποιιών (2004 : Αθήνα)
Μεθοδολογία διαμόρφωσης βέλτιστων σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων / αποτελέσματα εφαρμογής στην περιφέρεια Αττικής (2004 : Αθήνα)
Διαθέσιμη πλαστική γωνία στροφής δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος υπο σεισμική ένταση (2004 : Αθήνα)
Παθολογία υαλοπινάκων κελύφους κτιρίου (2003 : Αθήνα)