Κατηγορία Υλικού: Διημερίδα

Αρχιτεκτονικές σπουδές & αρχιτεκτονική κληρονομία (2011:Αθήνα, Ελλάδα) αποτύπωση, ανάλυση, τεκμηρίωση συντήρηση, αποκατάσταση, επανάχρηση, ιστορικών κτιρίων και συνόλων νέα αρχιτεκτονική σε ιστορικό περιβάλλον επιστημονική διημερίδα
Διασυνοριακή ρύπανση (2010 : Μυτιλήνη)
Τεχνολογίες και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιωτικές περιοχές (2009 : Ρόδος)
Τεχνολογίες και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κρήτη (2009 : Χανιά)
Ο πετρελαϊκός τομέας στην Ελλάδα (2009 : Αλεξανδρούπολη)
Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων και εξειδικεύσεων (2009 : Αθήνα)
Εξοικονόμηση ενέργειας (2009 : Μυτιλήνη) Σημερινή κατάσταση και προοπτικές
Αιολική ενέργεια (2009 : Χαλκίδα) Εφαρμογές και προβλήματα της διείσδυσης μεγάλης κλίμακας
Εξοικονόμηση ενέργειας (2009 : Μυτιλήνη) Σημερινή κατάσταση και προοπτικές
Αιολική ενέργεια (2009 : Χαλκίδα) Εφαρμογές & διείσδυση της μεγάλης κλίμακας
Αειφόρος ανάπτυξη και βιομηχανία (2008 : Θεσσαλονίκη)
Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων (2007:Αθήνα) Πρακτικά - Εισηγήσεις διημερίδας
60 χρόνια εκπαίδευση και έρευνα παραγωγή γνώσης και τεχνολογίας (2007:Αθήνα, Ελλάδα) διημερίδα εορτασμού 60 χρόνων Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Η Επιχειρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης ιστορικών κέντρων (2006:Καβάλα) Πρακτικά διεθνούς forum Enterpeunership as a driving force for the development of historical centers
Τα βιοκαύσιμα κι ο αναπτυξιακός τους ρόλος για την βιομηχανία και τον αγροτικό τομέα (2006 : Θεσσαλονίκη)
Πόλις πρόγραμμα ολοκληρωμένο ιδέες - συνεργίες (2005:Θεσσαλονίκη) Πρακτικά διημερίδας 1η ενότητα
New perspectives for energy refurbishment of buildings in the framework of european and national policy (2004:Athens) Proceedings
Ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων (2004: Μήλος) Θερινό σχολείο
Διασύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου του Πολιτικού Μηχανικού με την πράξη και την παραγωγή (2004:Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) διημερίδα συζητήσεων
Σεισμική διακινδύνευση και αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών (2003 : Αγρίνιο)