Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία

Σχεδιάζοντας το ανενεργό τοπίο της Πτολεμαϊδας - ορυχεία ΔΕΗ
Σύνθεση κυτταροτοξικών συζευγμάτων με δισουλφιδική γέφυρα για τη στοχευμένη μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων σε όγκους που υπερεκφράζουν τον υποδοχέα EGF
Κατασκευή Δημοσίων Έργων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής από το 2000 έως το 2016
Κατασκευή Δημοσίων Έργων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του Ν. Κυκλάδων από το έτος 2002 έως σήμερα
Reinspired architecture
Αλληλεπίδραση νανοσωματιδίων TiO2 με χαλαζιακή άμμο
Χρήση ανοικτών σκαφοειδών διατομών σε γέφυρες συρμών μετρό
Μη στοχευμένη ανάλυση μεταβολικών οδών για την σύνδεση της έκθεσης σε μέταλλα με επιπτώσεις στην νευροανάπτυξη παιδιών σε βιομηχανικά επιμολυσμένες περιοχές
Διερεύνηση αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης υφιστάμενης γέφυρας σε ρευστοποιήσιμο έδαφος
Η καινοτομία στην Βιομηχανία των κατασκευών. Προοπτικές αξιοποίησής της ως μοχλού ανάπτυξης - αναγέννησης της Ελληνικής κατασκευαστικής Βιομηχανίας
Επισκόπηση, εφαρμογή και αξιολόγηση διαδικασιών ένταξης τεχνικού έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης δημόσιας έκτασης - Καταγραφή γνώμης τοπικής κοινωνίας, ένταξη στο αστικό περιβάλλον και συγκοινωνιακή διασύνδεση Η περίπτωση του πρώην στρατοπέδου Μπαρέτη στην πόλη του Λαγκαδά
Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Δομοκού
Μελέτη της επίδρασης στις φυσικές και θερμικές ιδιότητες που έχει η εισαγωγή υλικών αλλαγής φάσης σε κονιάματα
Πρότυπη σχολή ελαιοκομίας με ελαιοτριβείο στα Μέγαρα "Όσον τε πηχυαίον"
Στέγη αστέγων κέντρο φιλοξενίας και εκπαίδευσης στη δυτική Θεσσαλονίκη
Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών χιτοζάνης και πολυβινυλικής αλκοόλης με νατριούχο μοντμοριλλονίτη
Κατασκευή δημοσίων έργων στο Δήμο Αμαρουσίου Νομού Αττικής από το 2007 έως και σήμερα
Experimental and Numerical Study of Composite Shafts
Μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια - Προκαταρκτική διερεύνηση χρήσης αλουμινίου