Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας

Μέτρα πρόληψης της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πετρέλαιο σε περιαστικές περιοχές
Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα από πλοία: στοιχεία αντιμετώπισης, έρευνας και η ιδιομορφία κηλίδων σε περιαστικές περιοχές
Ταυτοποίηση των πετρελαιοκηλίδων για τον εντοπισμό της προέλευσής τους
Προδιαγραφές και διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης αντιρρυπαντικών υλικών (Απορροφητικά υλικά, χημικά διασκορπιστικά)
ΤΟΤΕΕ 20701-1 (αναθεώρηση) αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
Οι αλλαγές στην αναθεωρημένη Τεχνική Οδηγία 20701-2/2017
Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ 20701-4 Οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού
Τεχνική οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 20701-5/2010: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας & ψύξης εγκαταστάσεις σε κτήρια
Βασικά σημεία της νέας ΤΟΤΕΕ: Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού
Αναθεώρηση Κε.Ν.Α.Κ. 2017 αλλαγές, μεταβατικές διατάξεις, λογισμικό Buildingcert
Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ - ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 rev D βασικές αλλαγές
Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ - ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 rev D δεδομένα επιθεωρούμενου κτηρίου
Αναγκαιότητα ΤΟΤΕΕ για ποιοτικό, ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά σωστό οδοφωτισμό
Σχεδιασμός έργων οδοφωτισμού με τη χρήση της νέας ΤΟΤΕΕ και τεχνικοί έλεγχοι ορθής υλοποίησης
Speech at the conference in Athens
Civil Engineering in Ancient Greece
Το επάγγελμα που μορφοποίησε τον σύγχρονο κόσμο Η γέννηση της επιστήμης των κατασκευών, μικρή αναδρομή και επίκαιρες σκέψεις
Από τους αρχαίους ναούς στην σύγχρονη αντι-σεισμική προστασία μέσω Λικνισμού της Θεμελίωσης
Εξυπνες πόλεις
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο για την ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος