Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα

Οι τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας και η συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2018 : Αθήνα)
Ενεργειακές επιθεωρήσεις σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΤΟΤΕΕ 20701-1. Πρακτικά παραδείγματα [2018 : Λάρισα]
Από το παρελθόν στο μέλλον, από την αρχαία ελληνική τεχνολογία στις έξυπνες πόλεις Ο ρόλος της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στην εξέλιξη της ανθρωπότητας (2018 : Αθήνα)
Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων Τεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση (2018 : Αθήνα)
Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και η εφαρμογή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου (2018 : Αθήνα)
Ενέργεια & χωρικός σχεδιασμός [2018:Λάρισα]
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR (2018 : Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα)
Διαχείριση στερεών αποβλήτων & αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία - Προοπτικές
Ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό για μηχανικούς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα [2018 : Λάρισα]
Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού Παρουσίαση της νέας ΤΟΤΕΕ (2018 : Αθήνα)
Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του Ν. 4409/2016 (2007: Αθήνα)
Οι δασικοί χάρτες ως αναπτυξιακό εργαλείο - Προβλήματα και προοπτικές [2017 : Λάρισα]
Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης
Εφαρμογή και απαιτήσεις νέας νομοθεσίας περί πρατηρίων υγρών καυσίμων Ν. 4439/2016 ΦΕΚ 222Α/30-11-2016 (2017 : Αγρίνιο)
Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας διήμερο ενέργειας (2017 : Αθήνα)
Δασικοί χάρτες προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισής τους (2017 : Αθήνα)
Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων (2017 : Αθήνα)
Διάβρωση ακτών: αίτια - αντιμετώπιση - θεσμικό πλαίσιο (2017 : Αθήνα)
Αιτωλοακαρνανία : Τα Logistics στην Περιφέρεια - Το όραμα και η πράξη (2017 : Αγρίνιο)
Διεθνή πρότυπα μετρήσεων και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα (2017 : Αθήνα)