Κατηγορία Υλικού: Λεξικό

Ρωσοελληνικό λεξικό επιστημονικών και τεχνικών όρων
Συνοπτικό λεξικό τεχνικών όρων σκυροδέματος με τρίγλωσση μετάφραση Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Το μικρό γαλλο-ελληνικό λεξικό
Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο όρων βιομηχανικής υγιεινής & ασφάλειας
Μικρό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, συνωνύμων - αντιθέτων, κύριων ονομάτων, με κλιτούς πίνακες
Το μικρό γερμανο-ελληνικό λεξικό
Ιταλο-Ελληνικό Ελληνο-Ιταλικό λεξικό Grande Dizionario Italiano-Greco Greco-Italiano
Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Οικονομικό λεξικό Σύγχρονο & αναλυτικό ελληνοαγγλικό-αγγλοελληνικό
Λεξικό ηλεκτρονικής ηλεκτρολογίας Αγγλοελληνικό ελληνοαγγλικό Περιέχει περισσότερους από 60.000 τεχνικούς όρους : Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Πληροφορικής, Διαδικτύου, Ρομποτικής, Αυτοματισμών, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών.
Νέο ελληνο-αγγλικό λεξικό τεχνικών όρων
Αλβανο-ελληνικό και ελληνο-αλβανικό λεξικό Με προφορά όλων των λημμάτων ελληνικής & αλβανικής γλώσσας Shqip-greqisht dhe greqisht-shqip fjalor
Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και τεχνικών όρων Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά - Ελληνικά
ΙταλοΕλληνικό λεξικό επιστημονικών όρων
Μείζον ελληνικό λεξικό Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, αντιθέτων, αρκτικολέξων, κυρίων ονομάτων
Μεταφραστής ακριβείας βασικών όρων Πληροφορικής Διαδικτύου και Τηλεπικοινωνιών Αγγλοελληνικός Ελληνοαγγλικός English-greek and greek-english translator of information internet and telecommunications terminology
Αγγλοελληνικό λεξικό τεχνικών & αεροπορικών όρων
Πολωνο-ελληνικό και ελληνο-πολωνικό λεξικό Slownik Polsko I Grecko - Polski
Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό λεξικό όρων βιομηχανικής υγιεινής & ασφάλειας
Σύγχρονο λεξικό τοπικής αυτοδιοίκησης Περιλαμβάνονται όλοι οι νέοι Δήμοι και Κοινότητες, τα Δημοτικά Διαμερίσματα, και οι Οικισμοί και οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες με τις αντιστοιχίες τους σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία (απογραφής 1991)