Κατηγορία Υλικού: Μελέτη

ΤΟΤΕΕ "Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού"
Διερεύνηση της επικινδυνότητας στην Ε.Ο. Αγρινίου - Μεσολογγίου στο τμήμα από τον κόμβο Παναιτωλίου έως την περιοχή του ΚΕΤΕΚ - ΟΑΕΔ και προτάσεις για την άρση της.
Ενεργειακό αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας Τεχνική έκθεση - Συμπεράσματα (Αρθρα 2.4 και 7 της Προγραμματικής Σύμβασης)
Μελέτη στοιχειοθέτησης συγκεκριμένης πρότασης τροποποίησης της χάραξης 1ου τμήματος της εθνικής οδού Αγρινίου - Καρπενησίου
Μελέτη επικινδυνότητας και κυκλοφοριακής ικανότητας της ανισόπεδης διάβασης στη θέση "Χαλαζιά" Μεσολογγίου καθώς και της αναγκαιότητας κατασκευής ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στην ίδια θέση
Διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων
Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων"
Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης από βιομάζα για την πόλη των Γρεβενών
Διερεύνηση ύπαρξης πολεοδομικού σχεδιασμού Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας μετά από την πολιορκία του 1537
Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης
Κατευθύνσεις και προτάσεις για τον υπό διαμόρφωση Επενδυτικό - Αναπτυξιακό Νόμο
Επιστημονική υποστήριξη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΕ για ζητήματα και σχέδια νόμου που αφορούν στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και το χωροταξικό της Περιφέρειας
Αξιολόγηση των προτάσεων για την κατασκευή του Τραμ στη Θεσσαλονίκη
Πιστοποίηση του επαγγέλματος του Εκτιμητή - Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επιστημονική υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΕ για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Ελλάδας
Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό- στις εισφορές των Μηχανικών και η παραβίαση των αρχών του συντάγματος
Συνοπτικό πόρισμα Ομάδας Εργασίας για τον TAP εν αναμονή των εξελίξεων τελικού σχεδιασμού για την όδευση του αγωγού
Διερεύνηση της διεύρυνσης του επαγγέλματος του Μηχανικού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας των μηχανικών μέσω της αξιοποίησης των πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Φάση Β - Στάδιο Β1
Ομάδα Εργασίας για την προώθηση της θεσμοθέτησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης Αποτελέσματα κύκλου διαλόγου