Κατηγορία Υλικού: Μεταπτυχιακή Διατριβή

Υβριδικό Σύστημα Παραγωγής Ενέργειας και Νερού για το Αγαθονήσι
Driverless mobilities Understanding mobilities of the future
Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στα τεχνικά έργα. Η σημασία της πρόληψης και ο ρόλος του λογισμικού στην εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και φακέλου ασφάλειας και υγείας τεχνικού έργου
Κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία κέντρου δεδομένων
Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Νομοθετικό πλαίσιο και κανονισμοί. Ασφαλής φόρτωση και μεταφορά
Νομικό καθεστώς συμβάσεων ΣΔΙΤ και πολιτιστικής χορηγίας υπό το πρίσμα της νέας δημόσιας διοίκησης
Εξοικονόμιση και ορθολογική χρήση της ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου της Κω
Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) - μελέτη σεναρίου υλοποίησης έργου αποχέτευσης ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων Μουζακίου
Ενεργειακός - βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων μελέτη περιπτώσεων ενός οικοδομικού τετραγώνου στο κέντρο της Πτολεμαϊδας
Προσδιορισμός μεθοδολογίας ευαισθητοποίησης των ελληνικών μελετιτικών εταιρειών στην επιλογή και χρήση δομικών υλικών που φέρουν διεθνή και ευρωπαϊκά πιστοποιητικά ποιότητας
Σύγκριση συμβάσεων έργων δημοσίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους και εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο
Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) στήν έννομη τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας
Νομική προσέγγιση της ενεργειακής αναβάθμισης και της αισθητικής ποιότητας των δημοσίων κτιρίων
Κατασκευή έργων με το σύστημα "με το κλειδί στο χέρι" κατά τα πρότυπα FIDIC (ασημένιο βιβλίο) και σύγκρισή τους με την ελληνική τεχνική νομοθεσία
Κατασκευή δικτύου βιοκλιματικών δρόμων στο δήμο Ν. Ερυθραίας Α) μετατροπή της οδού Αθηνάς σε βιοκλιματική οδό Β) μετατροπή της οδού Βάρναλη σε βιοκλιματική οδό
Νομική προσέγγιση της Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (FIDIC)
Περιβαλλοντική διαχείριση και ανάπτυξη της Λίμνης Κορώνια
Πολιτική τοπίου : Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και σχεδιασμός. Αρχιτεκτονική τοπίου υδραυλικών και οδικών έργων
Υγιεινή και ασφάλεια στα συνεργεία κατασκευής ξυλότυπων και έγχυσης σκυροδέματος
Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες, συμπληρωματικές συμβάσεις, κατα την εκτέλεση δημοσίων έργων