Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός

Λιάσκας, Κωνσταντίνος
Καλλιγάς, Αλέξανδρος
Παπαζήσης, Δημήτρης Γεωργίου
Σκουλικίδης, Θεόδωρος
Δασκαλόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Κουτσούρης, Χάρης Γ.
Μαστιχιάδης, Θεώδορος
Οικονόμου, Ηρακλής Α.
Κλαδάς, Λυκούργος Ν.
Κυδωνιάτης, Σόλων του Παναγιώτη
Πετρίδης, Δημήτριος
Κοντόπουλος, Αθανάσιος
Καζαμπάκας, Κωνσταντίνος Ι.
Δούρας, Βασίλειος
Καραντινός, Πάτροκλος
Γκίκας, Γεώργιος
Παναγιωτάκος, Κυριακούλης
Ρουσόπουλος, Αθανάσιος του Ιωάννη
Μητσάκης, Νικόλαος
Φράγκου, Χρήστος