Κατηγορία Υλικού: Πτυχιακή Εργασία

Μελέτη, σχεδίαση & κατασκευή γεννήτριας σημάτων με τον μικροελεγκτή AVR
Τα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας
Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Ηράκλειο Κρήτης
Διαχείριση βιολογικών κινδύνων νοσοκομείου
Προβλήματα υγιεινής & ασφάλειας των γυναικών που εργάζονται σε δημόσιο νοσοκομείο
Ψηφιακή επεξεργασία και ασύρματη μεταφορά δεδομένων
Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε ιδιωτικά οδοντιατρεία
Βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη - παράδειγμα μελέτης η λάρισα
Ανάπτυξη μικροθησαυρού πληροφορικής με χρήση του προγράμματος TCS-9 Educational όπως προκύπτει από την επεξεργασία των θεματικών ευρετηρίων δύο ελληνικών βιβλιοθηκών
Προδιαγραφές για την επιλογή χώρου για την δημιουργία και το χτίσιμο βιβλιοθηκών
Τεκμηρίωση του περιοδικού "Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης" και δημιουργία δίγλωσσης βιβλιογραφικής βάσης
Τεχνολογία ημιαγωγών
Αποδελτίωση άρθρων για την Αθήνα από τα "Τεχνικά Χρονικά" (1961-1970)
Δικτυακοί τόποι Προγραμματισμός Πληροφορική
Τεχνική περιγραφή της δομής και των βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος κινητής τηλεφωνίας GSM/900
Η διαχείριση των περιοδικών στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας
Σχεδίαση και κατασκευή βέλτιστων ενεργών φίλτρων LOW.PASS, H.P,B.P NOTCH - πολλαπλών ανασυζεύξεων και SALLEN-KEY
Ηλεκτρονικό εμπόριο