Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (2015 : Θεσσαλονίκη)
Κτηνοτροφικές μονάδες, κατασκευή - αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας (2016 : Κατερίνη)
Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα - Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων (2015 : Θεσσαλονίκη)
Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον (2015 : Θεσσαλονίκη) Chemical and radiological risk in the indoor environment, CheRRIE (2015 : Thessaloniki)
Φορολογία οντοτήτων Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών (2015 : Θεσσαλονίκη)
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) - Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) - Προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1317/2003 (2015 : Θεσσαλονίκη)
Οργάνωση έργου (2014 : Θεσσαλονίκη)
Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (2014 : Θεσσαλονίκη)
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (2014 : Θεσσαλονίκη)
Εκτίμηση ακινήτων (2014 : Θεσσαλονίκη)
Φωτισμός κτιρίων (2014 : Θεσσαλονίκη)
Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων (2014 : Θεσσαλονίκη)
Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές (2012 : Θεσσαλονίκη)
Επιχειρώντας να θέσουμε μπρος τη μηχανή (2012 : Θεσσαλονίκη) Σεμινάριο επιχειρηματικότητας νέων μηχανικών
Business logistics - Logistics στις επιχειρήσεις (2012 : Θεσσαλονίκη)
Σύγχρονες τεχνολογίες θέρμανσης (2012 : Θεσσαλονίκη) Οικιακές εφαρμογές
Νέος οικοδομικός κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) (2012 : Αγρίνιο)
Σεμινάριο για το νέο Taxis και οι αλλαγές στη φορολογία μηχανικών ΕΕ (2011 : Θεσσαλονίκη)
Νέος νόμος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων Ανάλυση των σχετικών διατάξεων, διαδικασία και δικαιολογητικά
Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στη βιομηχανία (2011 : Θεσσαλονίκη)